TUTKIMUS –

KAUPANTEKOHAN SE ON MIELESSÄ, MUTTA TUTKITAAN NYT ENSIN.

Toimistomme yhtenä erityisosaamisalueena on ollut jo vuodesta 1996 asuntokaupan kuntotarkastukset ja siihen liittyvät kosteustekniset asiantuntijatehtävät sekä korjausrakennussuunnittelu. Tuhannet tutkimuskohteet ovat opettaneet meidät tunnistamaan rakennusten riskikohdat ja suunnittelemaan näiden vaurioiden korjaukset.

ARKVISIO – TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT PALVELUT:

Asuntokaupan kuntotarkastus

ArkVisio Oy on ollut mukana kehittämässä asuntokaupan kuntotarkastuksia Suomessa kyseisen toimenkuvan alkumetreiltä alkaen. Asuntokaupan yhteydessä aloitetut kuntotarkastukset alkoivat
yleistymään Suomessa vuonna 1996.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastuksessa talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat KH 90-00393 kortin suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.

Huolella tehty asuntokaupan kuntotarkastus ja tästä tehtävä raportti vähentävät oleellisesti asuntokaupan juridisia riskejä myyjän ja ostajan välillä. Asuntokaupan osapuolten onkin hyvä muistaa, että asunnon kunto ja tämän mahdolliset riskitekijät on selvitettävä ennen asuntokauppaa.

Kosteusmittaus

”Kosteusmittaus” -termiä käytetään usein asuntokaupan yhteydessä kevennetystä kuntotarkastuksesta, joka suoritetaan useimmiten asunto-osake muotoisien kerros-, rivitalo- ja paritalohuoneistoihin.

Kosteusmittaus on pintoja rikkomaton tarkastus, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa kaupan ulkopuolisen tekijän toimesta. Tavanomaisesti tarkastuksessa käydään läpi vesipisteelliset tilat, kuten pesutilat, sauna, wc, kodinhoitohuone ja keittiö. Tarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisesti ja käyttämällä pintakosteusmittalaitetta. Pintakosteusmittauksen lisäksi tarkastuksessa kiinnitetään huomiota tarkastettujen tilojen pintarakenteisiin ja niiden kuntoon sekä otetaan kantaa mahdollisiin muihin mahdollisiin epäkohtiin.

Kosteusmittauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jonka laajuus on tavanomaisesti 10-15 sivua.

Energiatodistus ja -selvitys

ArkVisio Oy:n energia-asiantuntijat laativat energiatodistuksia ja -selvityksiä.

Energiatodistus on lain mukaan esitettävä, jos rakennus myydään tai vuokrataan. Sen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja (taloyhtiöissä hallitus tai isännöitsijä). Myyjän vastuuta ei poista kauppakirjaan/vuokrasopimukseen tehty merkintä, että energiatodistus puuttuu. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo energiatodistuksia ja voi velvoittaa myyjää/vuokranantajaa huolehtimaan velvollisuudestaan jopa uhkasakon uhalla.

Uudiskohteissa energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa energiaselvitysmuodossa.

Energiatodistus on lain vaatima asiakirja, joka kertoo rakennuksen laskennallisesti tarvitseman kokonaisenergian määrän. Todistuksella voidaan verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen (E-lukuun). Mikäli toteutunut kulutus on saatavilla olemassa olevassa rakennuksessa, se ilmoitetaan todistuksessa, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Olennaiset osat olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat ammattilaisten laatimat toimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja siten myös E-lukua.
Suosituksia voidaan antaa myös yleisesti rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta allekirjoituspäivästä alkaen.

Rakennetutkimukset ja konsultaatio

Rakenteita rikkomattomin menetelmin ei aina voida varmentaa pinnoitteiden alle jäävien rakenteiden kuntoa, jolloin joudutaan tekemään rakenteita rikkovaa tutkimusta. Tarvittavien tutkimuksien laajuudesta ja tavoista päätetään kuntotarkastuksen ja -arvion yhteydessä ja itse tutkimuksen edistyessä.

ArkVisio Oy tekee mm. seuraavia tutkimuksia:
Kosteustutkimuksia, jonka yhteydessä mitataan porareiästä mm. rakenteiden suhteellista kosteutta. Tutkimuksella usein varmistetaan rakenteen kosteustilanne esimerkiksi pinnoitettavuutta varten ja kartoitetaan kosteusvaurion laajuutta. Rakenteiden avauksia, jolloin voidaan tarkastella pintojen takana olevien rakenteiden tyyppiä ja kuntoa sekä tarvittaessa ottaa rakennenäytteitä home- ja mikrobitutkimuksia varten. Näytteistä voidaan tutkia myös muita terveydelle haitallisia materiaaleja ja yhdisteitä kuten asbestia.

Ilmavuotolukumittaus

Rakennuksen ilmavuotoluku kertoo nimensä mukaisesti sen ilmamäärän, joka kulkee rakennuksen vaipan läpi, kun rakennuksen sisäpuolelle muodostetaan ali- tai ylipaine.

Ilmavuotoluvun laskentaa varten lasketaan rakennuksen sisäilman tilavuus ja sisäpintojen vaipan ala. Ennen mittausta rakennuksen vaipan läpi menevät hormit ja venttiilit tukitaan ilmatiiviisti.

Vaipan tiivistämisen jälkeen alipaineistetaan mitattava tila ulko-oveen kiinnitetyn puhaltimen avulla ja varmistetaan, että kaikki läpiviennit on saatu tukittua. Tässä vaiheessa voidaan tutkia myös ulkovaipan ilmavuotoja lämpökameralla, merkkisavuilla ja aistinvaraisesti.

Esivalmistelujen jälkeen rakennuksen ilmatiiveys mitataan tähän tarkoitukseen suunnitellulla mittakalustolla. ArkVisio Oy käyttää ilmavuotolukumittauksissa Minneapolis-merkkistä mittakalustoa.

Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen suoritetaan painekoemenetelmällä standardin
SFS-EN 13829 mukaan.

Ota yhteyttä

 

Matterport Pro2 ja pinta-alamittaukset

ArkVisio Oy hyödyntää Matterportin Pro2 3D-kameralla saatuja tietoja saneerattavien talojen lähtötilanteen selvittämisessä. Kamera skannaa rakennuksen pienetkin yksityiskohdat, jota voidaan myöhemmin hyödyntää suunnittelussa ja rakentamisessa. Kuvauksesta muodostuu ns. pistepilvimalli, joka saadaan avattua myöhemmin Archicad 3D -suunnitteluohjelmassa. Virtuaalisesta mallista suunnittelijamme ja tilaajakin voivat palata kohteeseen ja mm. mitata mallista mittoja, joita mittanauha-aikakautena saattoi vain haaveilla.

Myös asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä olisi suositeltavaa ja kustannustehokasta suorittaa Matterport 3D -kuvaus. Virtuaalikuvauksen avulla tarkastaja ja tilaajat voivat helposti palata tarkastuspäivään vielä vuosienkin jälkeen.

TUTKIMUS –

KAUPANTEKOHAN
SE ON MIELESSÄ, 
MUTTA TUTKITAAN 
NYT ENSIN.

Toimistomme yhtenä erityisosaamisalueena on ollut jo vuodesta 1996 asuntokaupan kuntotarkastukset ja siihen liittyvät kosteustekniset asiantuntijatehtävät sekä korjausrakennussuunnittelu. Tuhannet tutkimuskohteet ovat opettaneet meidät tunnistamaan rakennusten riskikohdat ja suunnittelemaan näiden vaurioiden korjaukset.

ARKVISIO – TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT PALVELUT:

Asuntokaupan kuntotarkastus

ArkVisio Oy on ollut mukana kehittämässä asuntokaupan kuntotarkastuksia Suomessa kyseisen toimenkuvan alkumetreiltä alkaen. Asuntokaupan yhteydessä aloitetut kuntotarkastukset alkoivat
yleistymään Suomessa vuonna 1996.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastuksessa talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat KH 90-00393 kortin suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.

Huolella tehty asuntokaupan kuntotarkastus ja tästä tehtävä raportti vähentävät oleellisesti asuntokaupan juridisia riskejä myyjän ja ostajan välillä. Asuntokaupan osapuolten onkin hyvä muistaa, että asunnon kunto ja tämän mahdolliset riskitekijät on selvitettävä ennen asuntokauppaa.

Kosteusmittaus

”Kosteusmittaus” -termiä käytetään usein asuntokaupan yhteydessä kevennetystä kuntotarkastuksesta, joka suoritetaan useimmiten asunto-osake muotoisien kerros-, rivitalo- ja paritalohuoneistoihin.

Kosteusmittaus on pintoja rikkomaton tarkastus, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa kaupan ulkopuolisen tekijän toimesta. Tavanomaisesti tarkastuksessa käydään läpi vesipisteelliset tilat, kuten pesutilat, sauna, wc, kodinhoitohuone ja keittiö. Tarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisesti ja käyttämällä pintakosteusmittalaitetta. Pintakosteusmittauksen lisäksi tarkastuksessa kiinnitetään huomiota tarkastettujen tilojen pintarakenteisiin ja niiden kuntoon sekä otetaan kantaa mahdollisiin muihin mahdollisiin epäkohtiin.

Kosteusmittauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jonka laajuus on tavanomaisesti 10-15 sivua.

Energia­todistus ja energiaselvitys

ArkVisio Oy:n energia-asiantuntijat laativat energiatodistuksia ja -selvityksiä.

Energiatodistus on lain mukaan esitettävä, jos rakennus myydään tai vuokrataan. Sen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja (taloyhtiöissä hallitus tai isännöitsijä). Myyjän vastuuta ei poista kauppakirjaan/vuokrasopimukseen tehty merkintä, että energiatodistus puuttuu. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo energiatodistuksia ja voi velvoittaa myyjää/vuokranantajaa huolehtimaan velvollisuudestaan jopa uhkasakon uhalla.

Uudiskohteissa energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa energiaselvitysmuodossa.

Energiatodistus on lain vaatima asiakirja, joka kertoo rakennuksen laskennallisesti tarvitseman kokonaisenergian määrän. Todistuksella voidaan verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen (E-lukuun). Mikäli toteutunut kulutus on saatavilla olemassa olevassa rakennuksessa, se ilmoitetaan todistuksessa, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Olennaiset osat olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat ammattilaisten laatimat toimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja siten myös E-lukua.
Suosituksia voidaan antaa myös yleisesti rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta allekirjoituspäivästä alkaen.

Rakennetutkimukset ja konsultaatio

Rakenteita rikkomattomin menetelmin ei aina voida varmentaa pinnoitteiden alle jäävien rakenteiden kuntoa, jolloin joudutaan tekemään rakenteita rikkovaa tutkimusta. Tarvittavien tutkimuksien laajuudesta ja tavoista päätetään kuntotarkastuksen ja -arvion yhteydessä ja itse tutkimuksen edistyessä.

ArkVisio Oy tekee mm. seuraavia tutkimuksia:
Kosteustutkimuksia, jonka yhteydessä mitataan porareiästä mm. rakenteiden suhteellista kosteutta. Tutkimuksella usein varmistetaan rakenteen kosteustilanne esimerkiksi pinnoitettavuutta varten ja kartoitetaan kosteusvaurion laajuutta. Rakenteiden avauksia, jolloin voidaan tarkastella pintojen takana olevien rakenteiden tyyppiä ja kuntoa sekä tarvittaessa ottaa rakennenäytteitä home- ja mikrobitutkimuksia varten. Näytteistä voidaan tutkia myös muita terveydelle haitallisia materiaaleja ja yhdisteitä kuten asbestia.

Ilmavuotolukumittaus

Rakennuksen ilmavuotoluku kertoo nimensä mukaisesti sen ilmamäärän, joka kulkee rakennuksen vaipan läpi, kun rakennuksen sisäpuolelle muodostetaan ali- tai ylipaine.

Ilmavuotoluvun laskentaa varten lasketaan rakennuksen sisäilman tilavuus ja sisäpintojen vaipan ala. Ennen mittausta rakennuksen vaipan läpi menevät hormit ja venttiilit tukitaan ilmatiiviisti.

Vaipan tiivistämisen jälkeen alipaineistetaan mitattava tila ulko-oveen kiinnitetyn puhaltimen avulla ja varmistetaan, että kaikki läpiviennit on saatu tukittua. Tässä vaiheessa voidaan tutkia myös ulkovaipan ilmavuotoja lämpökameralla, merkkisavuilla ja aistinvaraisesti.

Esivalmistelujen jälkeen rakennuksen ilmatiiveys mitataan tähän tarkoitukseen suunnitellulla mittakalustolla. ArkVisio Oy käyttää ilmavuotolukumittauksissa Minneapolis-merkkistä mittakalustoa.

Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen suoritetaan painekoemenetelmällä standardin
SFS-EN 13829 mukaan.

Ota yhteyttä

 

Matterport Pro2 ja pinta-alamittaukset

ArkVisio Oy hyödyntää Matterportin Pro2 3D-kameralla saatuja tietoja saneerattavien talojen lähtötilanteen selvittämisessä. Kamera skannaa rakennuksen pienetkin yksityiskohdat, jota voidaan myöhemmin hyödyntää suunnittelussa ja rakentamisessa. Kuvauksesta muodostuu ns. pistepilvimalli, joka saadaan avattua myöhemmin Archicad 3D -suunnitteluohjelmassa. Virtuaalisesta mallista suunnittelijamme ja tilaajakin voivat palata kohteeseen ja mm. mitata mallista mittoja, joita mittanauha-aikakautena saattoi vain haaveilla.

Myös asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä olisi suositeltavaa ja kustannustehokasta suorittaa Matterport 3D -kuvaus. Virtuaalikuvauksen avulla tarkastaja ja tilaajat voivat helposti palata tarkastuspäivään vielä vuosienkin jälkeen.