RAKENNUTTAMINEN –

ARKKITEHDIN PARAS KAVERI ON INSINÖÖRI, JOITA MEILTÄ LÖYTYY SAMAN KATON ALTA.

Haluamme samaa kuin asiakkaamme, eli päästä rakennushankkeista mahdollisimman helpolla. Kun saman katon alta löytyy arkkitehtien lisäksi rakennesuunnittelijoita, vastaavia työnjohtajia ja valvojia, saamme suunniteltua ratkaisut kerralla myös teknisesti toimiviksi. Lisäksi säästämme merkittävästi aikaa, kun meillä on vähemmän ulkopuolelta ostettavaa teknisen suunnittelun asiantuntijapalveluita.

ARKVISIO – TÄTÄ ON RAKENNUTTAMINEN:

Rakennesuunnitelmat

ArkVisiossa laaditaan arkkitehtisuunnitelmien lisäksi rakennesuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan samalla ArchiCAD-ohjelmalla kuin arkkitehtisuunnitelmat, mikä osaltaan parantaa rakennesuunnitelmien laatua ja vähentää virheen mahdollisuutta.

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee viimeistään rakennuslupapäätöksessä lupaehdot, jotka tulee täyttää ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennesuunnitelmien laadinta ja hyväksyttäminen on tavanomainen lupavaade. Rakennuttajan tulisi vaatimusten lisäksi muistaa, että suunnitelmia ei laadita yksin viranomaisia varten, vaan itse rakennushanketta varten. Hyvin laaditut rakennesuunnitelmat helpottavat itse rakentamista ja vähentävät tarvetta suunnitella työmaalla ja näin säästää rakentamisen kustannuksia.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu voidaan jakaa mm. seuraaviin osa-alueisiin: tontin hankinta, tilaohjelman laadinta, budjetin ja rahoituksen järjestäminen sekä tarvittavien konsulttien ja suunnittelijoiden valinta. Pientalo- ja ns. kertarakentajien keskuudessa hankesuunnittelu tapahtuu lähes aina omatoimisesti.

Tontin valinta vaikuttaa tulevaan suunnitteluun ja jopa tilaohjelmaan. Tontin valinnassa olisikin suositeltava käyttää arkkitehtia, koska tällöin suunnittelija voisi kertoa, voiko tontille sijoittaa ja suunnitella tilaajan toivoman rakennuksen.

Tilaohjelma

Tilaohjelman laadinnalla tarkoitetaan tilaajan tilatarpeita. Tuleva asukas / rakennuttaja määrittelee rakennuksen tavoitepinta-alan, budjetin, huonelukumäärät ja tilakohtaiset vaatimukset. Tilakohtaisina vaatimuksina tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tilaaja kertoo tilaohjelmassa haluavansa kodinhoitohuoneesta uloskäynnin ja suoran kulkuyhteyden keittiöön.

Työpiirustukset

Työpiirustukset ovat pääpiirustuksia täydentäviä piirustuksia ja selityksiä. Työpiirustuksella tarkoitetaan tavanomaisesti mittapiirustusta, jossa arkkitehti mitoittaa aiempien päämittojen lisäksi ikkunoiden, ovien, väliseinien, pilareiden ja niiden rakennusosien sijainnit, joita pääpiirustuksessa ei ole esitetty. Tämä piirustus laaditaan työmaata ja rakennuksen rakentajaa varten.

Muita työpiirustuksia laaditaan mm. portaista, kaiteista, räystäistä, tulisijoista, kalusteista, porteista, ikkunoista, listoista ja vuorilaudoista ja niin edelleen. Nykyisissä pääpiirustuksissa otetaan kuitenkin kantaa moniin yksityiskohtiin. Yksinkertainen pientalo voidaan usein rakentaa pelkillä rakennuslupapiirustuksilla ja viranomaisen vaatimilla rakennepiirustuksilla.

Selitykset

Selityksessä pyritään kuvaamaan rakentamiseen ja mahdolliseen rakennusurakkaan liittyviä vaatimuksia ja työtapoja. Työselityksellä tarkoitetaan rakennuksen rakentamiseen liittyvää sanallista selostusta. Työselitys pyrkii täydentämän rakennus-, rakenne- ja työpiirustuksia. Huoneselityksessä taas määritellään huonekohtaisesti tilojen pintarakenteet. Maalausselitys kertoo, mitä pintakäsittelyjä pinnoille tehdään. Urakkarajaliite määrittelee nimensä mukaisesti urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan kesken. Usein urakkarajaliite kirjataan suoraan urakkasopimukseen.

LVIS-suunnittelu

LVIS-suunnittelu tapahtuu tarkoittaa lämmityksen, vesijohtojen, viemäreiden ja sähkötekniikan suunnittelua.

LVIS-suunnitelmat toteutetaan ArkVisio Oy:ssa yhteistyökumppanien tai tilaajan valitsemien suunnittelijoiden kautta. ArkVision päätoimenkuvana tässä osioissa on toimia pääsuunnittelijana ja varmistaa, että näillä erikoissuunnittelijoilla on riittävät lähtötiedot suunnittelua varten.

Tilaajan toiveet vaikuttavat ehkä eniten lämmitysjärjestelmän valintaan. Suositeltavaa olisi käynnistää näiden osa-alueiden suunnittelu yhdessä kohteen pääsuunnittelijan kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa, mielellään ennen pääpiirustuksia, kun vielä on mahdollista vaikuttaa mm. teknisten tilavarausten kokoon ja varauksiin.

RAKENNUTTAMINEN –

ARKKITEHDIN PARAS KAVERI 
ON INSINÖÖRI, 
JOITA MEILTÄ 
LÖYTYY SAMAN 
KATON ALTA.

Haluamme samaa kuin asiakkaamme, eli päästä rakennushankkeista mahdollisimman helpolla. Kun saman katon alta löytyy arkkitehtien lisäksi rakennesuunnittelijoita, vastaavia työnjohtajia ja valvojia, saamme suunniteltua ratkaisut kerralla myös teknisesti toimiviksi. Lisäksi säästämme merkittävästi aikaa, kun meillä on vähemmän ulkopuolelta ostettavaa teknisen suunnittelun asiantuntijapalveluita.

ARKVISIO – TÄTÄ ON RAKENNUTTAMINEN:

Rakennesuunnitelmat

ArkVisiossa laaditaan arkkitehtisuunnitelmien lisäksi rakennesuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan samalla ArchiCAD-ohjelmalla kuin arkkitehtisuunnitelmat, mikä osaltaan parantaa rakennesuunnitelmien laatua ja vähentää virheen mahdollisuutta.

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee viimeistään rakennuslupapäätöksessä lupaehdot, jotka tulee täyttää ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennesuunnitelmien laadinta ja hyväksyttäminen on tavanomainen lupavaade. Rakennuttajan tulisi vaatimusten lisäksi muistaa, että suunnitelmia ei laadita yksin viranomaisia varten, vaan itse rakennushanketta varten. Hyvin laaditut rakennesuunnitelmat helpottavat itse rakentamista ja vähentävät tarvetta suunnitella työmaalla ja näin säästää rakentamisen kustannuksia.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu voidaan jakaa mm. seuraaviin osa-alueisiin: tontin hankinta, tilaohjelman laadinta, budjetin ja rahoituksen järjestäminen sekä tarvittavien konsulttien ja suunnittelijoiden valinta. Pientalo- ja ns. kertarakentajien keskuudessa hankesuunnittelu tapahtuu lähes aina omatoimisesti.

Tontin valinta vaikuttaa tulevaan suunnitteluun ja jopa tilaohjelmaan. Tontin valinnassa olisikin suositeltava käyttää arkkitehtia, koska tällöin suunnittelija voisi kertoa, voiko tontille sijoittaa ja suunnitella tilaajan toivoman rakennuksen.

Tilaohjelma

Tilaohjelman laadinnalla tarkoitetaan tilaajan tilatarpeita. Tuleva asukas / rakennuttaja määrittelee rakennuksen tavoitepinta-alan, budjetin, huonelukumäärät ja tilakohtaiset vaatimukset. Tilakohtaisina vaatimuksina tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tilaaja kertoo tilaohjelmassa haluavansa kodinhoitohuoneesta uloskäynnin ja suoran kulkuyhteyden keittiöön.

Työpiirustukset

Työpiirustukset ovat pääpiirustuksia täydentäviä piirustuksia ja selityksiä. Työpiirustuksella tarkoitetaan tavanomaisesti mittapiirustusta, jossa arkkitehti mitoittaa aiempien päämittojen lisäksi ikkunoiden, ovien, väliseinien, pilareiden ja niiden rakennusosien sijainnit, joita pääpiirustuksessa ei ole esitetty. Tämä piirustus laaditaan työmaata ja rakennuksen rakentajaa varten.

Muita työpiirustuksia laaditaan mm. portaista, kaiteista, räystäistä, tulisijoista, kalusteista, porteista, ikkunoista, listoista ja vuorilaudoista ja niin edelleen. Nykyisissä pääpiirustuksissa otetaan kuitenkin kantaa moniin yksityiskohtiin. Yksinkertainen pientalo voidaan usein rakentaa pelkillä rakennuslupapiirustuksilla ja viranomaisen vaatimilla rakennepiirustuksilla.

Selitykset

Selityksessä pyritään kuvaamaan rakentamiseen ja mahdolliseen rakennusurakkaan liittyviä vaatimuksia ja työtapoja. Työselityksellä tarkoitetaan rakennuksen rakentamiseen liittyvää sanallista selostusta. Työselitys pyrkii täydentämän rakennus-, rakenne- ja työpiirustuksia. Huoneselityksessä taas määritellään huonekohtaisesti tilojen pintarakenteet. Maalausselitys kertoo, mitä pintakäsittelyjä pinnoille tehdään. Urakkarajaliite määrittelee nimensä mukaisesti urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan kesken. Usein urakkarajaliite kirjataan suoraan urakkasopimukseen.

LVIS-suunnittelu

LVIS-suunnittelu tapahtuu tarkoittaa lämmityksen, vesijohtojen, viemäreiden ja sähkötekniikan suunnittelua.

LVIS-suunnitelmat toteutetaan ArkVisio Oy:ssa yhteistyökumppanien tai tilaajan valitsemien suunnittelijoiden kautta. ArkVision päätoimenkuvana tässä osioissa on toimia pääsuunnittelijana ja varmistaa, että näillä erikoissuunnittelijoilla on riittävät lähtötiedot suunnittelua varten.

Tilaajan toiveet vaikuttavat ehkä eniten lämmitysjärjestelmän valintaan. Suositeltavaa olisi käynnistää näiden osa-alueiden suunnittelu yhdessä kohteen pääsuunnittelijan kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa, mielellään ennen pääpiirustuksia, kun vielä on mahdollista vaikuttaa mm. teknisten tilavarausten kokoon ja varauksiin.