Yläpohjan, eli välikaton tarkastus

helmi 20, 2023 | Blogi

 

Rakennuksen vesikattoa pidetään usein talon tärkeimpänä rakenteena, pitäähän se vesisateen ulkopuolella. Vähemmälle huomiolle on jäänyt yläpohjatila, eli välikatto ja vesikaton alapuolinen tila, mikä johtunee varmaankin siitä, ettei tätä osaa talosta näe, ellei sitten varta vasten mene vesikaton alle ryömimään.

Yläpohjatilan kautta voi arvioida monia talolle tärkeitä kohtia, kuten vesikaton alapintaa, aluskatetta, kantavien rakenteiden kuntoa, tilan tuulettumista, vesikaton ja yläpohjan läpivientien kuntoa, muurattujen ja keveiden hormien tilannetta, vesikaton mahdollisia vuotoja ja ylipäätään yläpohjatilan kautta voidaan nähdä, onko kattorakenteissa korjaustarvetta. Liian usein kuulee tai näkee, että ovelta ovelle kauppias on myynyt taloon uuden vesikaton tai lisälämmöneristettä, vaikka talossa olisi monia tärkeämpiä korjaustarpeita.

Yläpohjan tuulettuminen

Yläpohjatilan tulee päästä myös tuulettumaan, eli ulkoilman tulee päästä yläpohjatilaan ja tämän ilman päästä harja-alueelta ulos. Varsinkin aumakattojen osalta on tyypillistä, ettei harjan alueelle ole asennettu tuuletushormeja. Harja-alueen puutteellinen tuulettuminen näkyy tyypillisesti aluskatteen pinnan hometäplinä tai mustuneina ruodelautoina. Kuvan yläpohjatilassa näitä epäkohtia ei havaittu.

Aluskatteen puuttuminen

Vanhemman vesikaton, kuten kuvassa näkyvän konesaumakaton kuntoa on helppoa arvioida yläpohjan kautta. Tietenkin kattopintaa ja mahdollisesti uusimisen tarvetta on arvioitava yläpuoleltakin, mutta jos kysytään, onko välttämätöntä uusia katto, niin kuvassa olevan vesikaton osalta voidaan todeta, ettei pellin alla olevissa puuosissa esiinny merkittäviä vesijälkiä tai vaurioita, johtopäätös: vesikatto on pitänyt vettä, eikä välitöntä uusimisen tarvetta havaittu. Puutteena voidaan toki nähdä, ettei vesikaton alle ole asennettu aluskatetta. Aluskatteen puutetta pidetään toki riskitekijänä, mutta yksistään tämä ei tarkoita uusimisen tarvetta.

Lämmöneriste

Kuvasta voi nähdä, että yläpohjan lämmöneristeenä on harmaata selluvillaa eli puukuitueristettä. Kyseinen eristemateriaali toimii vesikaton alapuolella eräänlaisena ”vaippana”. Puukuitueriste suojaa yläpohjarakennetta, varsinkin kun aluskatetta ei ole asennettu. Selluvillaeriste estää yläpohjassa sen, ettei tippuva vesi pääse eristeen läpi, vaan jää eristeen pintaan, josta tämä sittemmin tuuletuksen kautta haihtuu. Olen kuullut tarinan, jossa palokunta olisi sammuttanut ristikkotilan tulipalon ja kun tuli oli saatu sammumaan, niin vettä ei ollut valunut lainkaan huonetilaan. Sammutuksen jälkeen yläpohjaeristeen selluvillan pinta oli kastunut vain pinnastaan ja märän eristeen saattoi lapioida pois. Kerrotaankin, että tulipaloissa isoin rahallinen vahinko tulee usein vesivahingon muodossa, mutta tällä kerralla tältä säästyttiin, kiitos kosteutta imevän lämmöneristeen.

Ilmatiiveys

Yläpohjatarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös yläpohjan ilmatiiveyttä, koska asunnon lämmin, kostea sisäilma ei saisi kulkeutua yläpohjatilaan. Yläpohjan ilma ei saisi myöskään virrata lämmöneristeen läpi asunnon suuntaan, jotta tästä ei aiheutuisi sisäilmaongelmaa. Jos yläpohjan lämmöneristeiden päälle on tullut pölykerros tai lämmöneristeeseen on jäänyt mustaa, se viestii epätiiviistä yläpohjan höyrynsulusta. Yläpohjan ilmatiiveyteen on alettu kiinnittää suuremmin huomioita vasta 2000 luvulla ja on hyvin poikkeuksellista, että vanhempien yläpohjien ilmatiiveydet olisivat edes välttävällä tasolla ainakaan läpivientien kohdilta. Tästä syystä pidänkin arveluttavana yläpohjien lisäeristäjien toimia, jossa uutta villaa lisätään vanhojen eristeiden päälle ilman, että olisi edes yritetty korjata sisäkaton läpivientien tiiveyttä ennen uuden lisäeristeen asentamista.

Savuhormi

Kuvassa näkyy myös savuhormin kylkeä, tosin kuvan perusteella ei voi nähdä, miten hormin läpivienti on toteutettu yläpohjan kohdalta. Savuhormin osalta hormin kylkeen tulee asentaa palovillaa 100 mm, ellei hormivalmistaja toisin ohjeista. Hormin pinta tarkastetaan myös tämän eheyden osalta. Muuratun savuhormin kylki tulee vähintäänkin slammata, jotta mahdolliset halkeamat ja vuodot havaitaan viipymättä hormin kyljestä.

Kevyet ilmahormit

Kevyet ilmahormit kuuluvat myös tarkastukseen, kun arvioidaan yläpohjatilaa. Hormien osalta kiinnitetään huomiota näiden asennustapaan ja hormien lämmöneristeisiin. Kevyet hormit tuleekin aina lämmöneristää yläpohjatilassa, jotta lämmin sisäilma ei jäähtyisi hormin sisällä ja täten aiheuttaisi kosteusvaurioita.

Yhteenveto

Yleisesti ottaen suomalaisten talojen yläpohjissa ja vesikatoissa on harvoin epäkohtia, jotka edellyttäisivät välittömiä korjaustarpeita. Vesikattoa tulee luonnollisesti korjata viipymättä, jos katossa on vuoto ja tämä kastelee jo kattorakenteita.

Vesikaton ja yläpohjan korjaustoimenpiteisiin on toki suositeltavaa ryhtyä, ennen kuin katto vuottaa hallitsemattomasti. Ennen korjaustoimenpiteitä olisi kuitenkin suositeltavaa tarkastaa ja tutkia vesikaton ja yläpohjan tekninen kunto ja tehdä tämän perusteella hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelman yhteydessä verrataan ja puntaroidaan erilaisia korjaustapoja ja näiden kustannuksia ja hyötyjä. Hankesuunnitelman aikana päätetään lopullisista korjaustavoista ja laajuudesta. Tämän jälkeen voidaan aloittaa varsinaisen korjaussuunnitelman laadinta. Korjaussuunnitelman laatimisen jälkeen laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat ja päästään kilpailuttamaan kattourakoitsijat.

Jos epäilet vesikattosi tai yläpohjasi kuntoa tai kattourakoitsija on jo käynyt antamassa tarjouksen katostasi, voit kääntyä meidän puoleemme. Selvitetään kattosi kunto ja jos katto tosiaan tulee uusia, tehdään kattosaneeraus suunnittelun kautta hallitusti.