Paloaseman inventointi

huhti 23, 2024 | Blogi

Alkuvuodesta saimme ArkVisiossa toimeksiannon hieman erikoisempaan kohteeseen. Tehtävänä oli suorittaa vanhan, jo käytöstä poistetun paloaseman tilojen inventointi ja tarkemittaus. Sinänsä rakennusten inventointi oli meille jo entuudestaan tuttua puuhaa, mutta yleensä kohteena ovat olleet asuin- ja muut pienemmät rakennukset.

Vanha paloasema sijaitsee Sipoon Nikkilässä. Rakennuksena se ei ole kovinkaan suuri lajissaan. Rakennus on pääosin yksikerroksinen, mutta toisessa päässä sitä on pienialainen toinen kerros, jossa sijaitsee sosiaalitiloja ja paloasemalle tunnuksenomainen letkutorni.

Paloasema ulkoa. Vanhin harjakattoinen osa ja torni ovat peräisin 1930-luvulta. Etualalla uudempi autosuojaosa. Rakennukselle haetaan nyt uutta käyttöä, kun pelastustoimi on muuttanut uusiin tiloihin.

Paloasemalle tunnuksenomainen torni.

Mittauspäivän aluksi astuimme sisään pääovesta, josta aiemmin aseman henkilökunta oli myös tullut työasemiinsa pelastustyötä tehdäkseen. Pelastushenkilökunta oli täältä siirtynyt jo uusiin työtiloihin. Vastassa meitä olikin tyhjillään oleva, hieman pinnoiltaan kulunut ja menneitä vuosikymmeniä huokuva ilmapiiri.

Inventointi alkoi tutustumiskierroksella vanhan paloasemarakennuksen tiloihin. Olimme jo aiemmin saaneet toimeksiantajaltamme pohjapiirustuksen rakennuksesta, mutta vasta kierros aseman tiloissa todella antoi käsityksen tiloista.

Paikka, josta pelastusajoneuvot aiemmin kiirehtivät pelastustehtäviin. Kuvakaappaus 3D-kameramallista. Myös tämä tila odottaa nyt uusia käyttäjiä.

Käytämme tämäntyyppisissä rakennusinventoinneissa apuna kameraa, joka tallentaa rakennuksen sisätiloista kolmiulotteisen mallin. Niinpä tässäkin tapauksessa viritimme kameran jalustoineen ja kuvasimme sisätilat huone huoneelta. 3D-kameramallin avulla oli sitten mahdollista ”palata” tiloihin uudemman kerran näyttöruudun välityksellä.

Inventoinnin apuvälineenä käytettävä 3D-kamera. Kamera muodostaa digitaalisen mallin kuvattavasta kohteesta.

Toimistoltamme oli kirjoittaja mukaan lukien kaksi työntekijää tekemässä inventointia kohteessa. Tässä tapauksessa toinen meistä hoiti tilojen tallentamisen kameralla digitaaliseen muotoon ja toinen suoritti tilojen kartoitusta vertaamalla saatua pohjapiirrosaineistoa nykytilanteeseen kiertämällä kaikki tilat läpi ja piirtämällä mahdolliset muutokset pohjakuvaan. Tässä yhteydessä otettiin myös tarkentavia mittoja lasermittaria ja mittanauhaa käyttäen. Inventointi jatkui vielä myös varsinaisen kohdekäynnin jälkeen vertaamalla saatua kuva- ja mittausaineistoa alkuperäiseen tilanteeseen.

Tarkoitus tällaisessa inventoinnissa on löytää sisätiloissa mahdollisesti vuosikymmenienkin aikana tehdyt muutokset ja korjata ne pohjakuva-aineistoon rakennuksen jatko- ja uudelleenkäyttöä varten. Joskus myös seinä tai ikkuna on vain rakennettu eri paikkaan kuin alun perin on rakennuspiirustuksiin merkitty ja myös tällaiset poikkeamat pyritään löytämään inventoinnin yhteydessä.

Sisätiloissa oli jo aloitettu korjaustöitä rakennuksen uusia käyttäjiä varten. Kuva on paloaseman vanhimman osan 2.kerroksesta, jonne saneerataan toimistotiloja.

Koska vanha paloasema tulee aivan eri käyttöön alkuperäiseen verrattuna, oli myös tilanimikkeistö päivitettävä. Tässä tapauksessa esimerkiksi letkutorni muuttui varastoksi ja pelastushenkilöstön taukotila toimistotilaksi. Tilanimikkeistö päivitetään inventoinnin yhteydessä käyttäen virallista Talo2000 -nimikkeistöä.

Kun inventointi oli suoritettu, tehdään rakennuksesta uudet päivitetyt pohjakaaviot. Vanha pohjakuva tuodaan digitaalisena suunnitteluohjelmaan, jossa pohjakuvaa muokataan. Kameralla tehdystä mallista voidaan vielä tarkistaa mittoja ja mahdollisia tiloissa tapahtuneita muutoksia tai vaikkapa palata vanhan paloaseman hämyiseen tunnelmaan.

Kaikkiaan vanhan paloaseman inventointi oli kiinnostava ja hieman erilainen kokemus!

Misa-Johanna Sirola

Rakennusarkkitehti, ArkVisio Oy